Sök:

Lokanders lista

Hej!

Jag heter Martin Lokander och är en junior som spelar för SK Rockaden Stockholm.
Jag föddes 1996, och har en LASK-rating på 2335 samt ett ELO-tal på 2285.
2008 vann jag Skol-SM och har representerat Sverige vid internationella mästerskap såsom Skol-NM 2009 samt Ungdoms-VM 2010. 
För tillfället siktar jag på att få FM-titeln under 2012, och därefter IM-titeln i framtiden. 
Läs gärna mina recensioner här nedanför! 
Har ni några frågor eller förslag på kommande recensioner är ni välkomna att mejla till nitram.58@hotmail.com eller till Schackhandelns mailadress!

Mastering Opening Strategy

Mastering Opening Strategy

Mastering Opening Strategy
Johan Hellsten

Denna bok är en uppföljare till Mastering Chess Strategy, som publicerades 2011. Boken är baserad på hans egna schacklektioner i Sydamerika, där författaren arbetar som schacklärare.

Boken är strukturerad på samma sätt som Mastering Chess Strategy, där läsaren först går igenom instruktiva exempel som är väl kommenterade. Efter att ett visst tema analyserats får läsaren själv pröva på att lösa uppgifter relaterade till temat.
Hela upplägget är baserat på bokens ”motto” : 'Study brings wisdom. Practice brings perfection'. Det liknar undervisningen i dagens skolor, där man först bearbetar information och sedan genomgår ett test där man visar att man lärt sig något.

Det sista kapitlet handlar om andra viktiga delar av öppningsfasen såsom ”Building an opening repertoire”, ”Plans, set-ups, guidelines and move orders”, ”Maintaining your repertoire”, ”Preparing for your opponents”.

De 4 huvudteman är

1.The Nature of Development (83 sidor)
2.Crime and Punishments (76 sidor)
3.The Battle for the Centre (120 sidor)
4.Restriction (61 sidor)

Boken är inte särskilt avancerad, och den kan ses som en utmärkt grundbok till strategi. Jag får en känsla att boken är aningen lättare än Mastering Chess Strategy, men tillsammans bildar de en god strategisk grund att bygga vidare med djupare strategiska teman. Jag rekommenderar boken från 1200 upp till 2200.

Boken är väldigt lättläst. Hellsten använder väldigt mycket ord för att förklara vad som sker på brädet, och använder sig av så få bivarianter som möjligt. Detta, tillsammans med tydlig textstil, gör att vissa till och med kan läsa boken utan bräde.
Boken passar därför de som vill skaffa en grundläggande strategisk förståelse och utvecklas.

Här får ni ett smakprov med en uppgift från kapitlet Crime and Punishment:

J. Calderon – A. Chang, Tena 2008
Scandinavian Defence

1.e4 d5 2. exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.g3

An interesting sideline against the Scandinavian, which leaves the bishop rather well placed on g2.

4...Nf6 5.Bg2 Bg4 6.Nf3 Nc6

6...c6 is a more solid choice.

7.h3

The immediate 7. O-O would permit the annoying 7...Qh5.

7...Bh5 8.O-O e6 9.d3 Bxf3?

An incomprehensive exchange; the simple 9...Be7, followed by ...O-O, was much better.

10.Qxf3 Be7 11.Bd2 Qc5

Of course there was nothing wrong with 11...O-O. Chang somehow forgets about castling in this game.

12.Be3 Qd6 13.a3 a5 14.Rad1 e5?

Black doesn't sense the danger. 14...O-O was called for.

How to punish Black?

För lösningen hänvisar jag till sida 154 i boken.

365 sidor

245:-


Estrategia I
Estrategia I
310:-
The Enigma of Chess Intuition
Det är ingen enkel uppgift att skriva om intuition, eftersom det är ett så komplext ämne att...
240:-